Dag

17 augusti, 1922

EU CN2995 12topfoto-20131209090137-1317EU A20655topfoto-20131211075818-1895EU CN3186 14EU CN3287 5topfoto-20131206131928-7846topfoto-20131211080805-1341