Dag

16 augusti, 1922

topfoto-20131209090655-9297EU CN2863 11topfoto-20131209090657-1027topfoto-20131209090152-0746topfoto-20131209090153-0124EU CN2870 6EU CN2995 4EU CN2870 5topfoto-20131209082610-2882EU CN2867 8EU CN2995 3topfoto-20131209090148-6648topfoto-20120815224641-9177EU CN2995 1