Dag

08 augusti, 1922

topfoto-20131209090631-2291topfoto-20131209085301-3599EU CN2866 14EU CN2866 13topfoto-20131209082825-2901EU CN2865 11EU CN2866 9topfoto-20131209082909-8969EU CN2892 11EU CN2955 13EU CN2892 6topfoto-20131209090630-2915topfoto-20131209082516-2474topfoto-20131209090639-6252EU CN2865 13EU CN2877 2EU CN2866