Dag

07 augusti, 1922

topfoto-20131209085735-3149EU CN3393 7topfoto-20131211081203-5643EU CN3304 7EU CN2966 10topfoto-20131209092534-0285EU CN2932EU CN2947 15topfoto-20131211082200-4093