Dag

13 juli, 1922

Irish Free Statetopfoto-20131211092642-7626topfoto-20131209085329-1540EU CN3022 3EU CN2937 7EU CN3241 3topfoto-20131209085328-0328EU CN3022 4topfoto-20131211080731-0738EU CN3247 5