Dag

12 juli, 1922

EU CN3467 4EU CN3467 7topfoto-20131209091734-0080topfoto-20131209091730-7312EU CN3467 2EU CN3467 5EU CN2951 14topfoto-20131209085259-7790topfoto-20141023032444-2051EU CN3467 6EU CN2916 3