Dag

26 november, 1921

Crown Prince Hirohitotopfoto-20131209090007-1194EU CN2899 2topfoto-20131209090632-3892topfoto-20131211082048-5228EU CN2892 2EU CN2980 11topfoto-20131209085322-1136EU CN3015EU CN3246 11