Dag

25 augusti, 1921

topfoto-20131211080804-7019EU CN2886 9EU CN2942 8topfoto-20131211080822-4747EU CN2942 12