Dag

24 augusti, 1921

EU CN3012 4EU CN2926 13topfoto-20131209090313-5559topfoto-20131211092251-2959topfoto-20131209090324-2106topfoto-20131211081436-8296EU CN2848 8topfoto-20131209090213-9780EU CN3012 5topfoto-20131209082851-5599topfoto-20131209090209-2902EU CN3012 7EU CN3012 3EU CN2928 6