Dag

24 mars, 1921

topfoto-20131209085520-4089A5385topfoto-20131211080133-2736EU CN2904 15ZOO ENGLAND 1920-talEU CN3071 12