Dag

22 augusti, 1920

topfoto-20131209092912-0906EU CN3059 4EU CN3059 2EU CN3059 11topfoto-20131209092902-0572EU CN3059 10EU CN3059 3EU CN3059 12EU CN3059 13