Dag

10 augusti, 1920

EU CN3072 10EU CN3068 3topfoto-20131210075045-1859topfoto-20131211092529-4192EU CN3072 13