Dag

20 augusti, 1919

topfoto-20131211080727-6459EU A19365EU A21371topfoto-20131209072825-2780