Dag

13 augusti, 1919

EU CN3062 5topfoto-20131209092917-1845topfoto-20131209092918-9388EU CN3062 8topfoto-20131209092918-1920EU CN3062 13EU CN3062 16EU CN3062 6