Dag

19 juli, 1919

EU CN3385 6EU CN3384 10topfoto-20131209091817-9960topfoto-20131209091823-1758topfoto-20131209091820-2374EU CN3385 5EU CN3386 2EU CN3383 10EU CN3384EU CN3383 3EU CN3384 8EU CN3386 3EU CN3383 6The Great Victory MarchEU CN3385 12EU CN3386 5EU CN3385 14topfoto-20131209091820-1880The Great Victory MarchEU CN3384 11EU CN3384 12The Great Victory MarchEU CN3384 1EU CN3386 8EU CN3406 12EU CN3383 8EU CN3384 6EU CN3386 4EU CN3384 2EU CN3383 4EU CN3384 3EU CN3383 5EU CN3386 10EU CN3386The Great Victory March .EU CN3384 5EU CN3383 11EU CN3386 7topfoto-20131209091822-1554EU CN3384 14EU CN3385 1EU CN3386 11topfoto-20131209091908-3801EU CN3386 5EU CN3406 2topfoto-20131209091822-3387EU CN3385 4EU CN3383 9EU CN3385 7EU CN3385 10topfoto-20131210080523-7027EU CN3383 2topfoto-20131209091819-7951EU CN3386 9The Great Victory March .EU CN3385 9topfoto-20131209091823-2452EU CN3384 9EU CN3385 8topfoto-20131209091820-0137EU CN3384 7EU CN3406 3EU CN3383 7EU CN3385 3EU CN3384 13EU CN3384 4topfoto-20131209091822-8176EU CN3385 13The Great Victory MarchEU CN3383 1EU CN3385 2topfoto-20131209091817-8679EU CN3383EU CN3386 8EU CN3385 11The Great Victory March