Dag

22 juni, 1918

FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGET