Dag

16 juni, 1918

FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGET