Dag

01 maj, 1918

img414FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGET000768560017544600264281FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGETM0085040851970523M00858512LKKTF20180104162419CSGBFÖRSTA VÄRLDSKRIGETM0051970521LKKTF20180104162357NJJAtopfoto-2012012313024M00FÖRSTA VÄRLDSKRIGET20080118155929-39350008434951970520M0000076840Field Marshal Mannerheim51970532WWI - Imperial German Navy 1918