Dag

01 maj, 1918

img414FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGET001754460007685600264281FÖRSTA VÄRLDSKRIGET51970523M00858512M00850408LKKTF20180104162419CSGBFÖRSTA VÄRLDSKRIGETM0051970521topfoto-2012012313024LKKTF20180104162357NJJAM00FÖRSTA VÄRLDSKRIGET20080118155929-393551970520M00Field Marshal Mannerheim51970532WWI - Imperial German Navy 19180007684000084349