Dag

14 april, 1918

FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGETLKKTF20180212121316WIOQ00220173