Dag

13 april, 1918

TYSKLAND INTAR HELSINFORSLKKTF20180104162824ZTRB