Dag

20 mars, 1918

topfoto-20141023014615-0930FÖRSTA VÄRLDSKRIGETtopfoto-20141023172239-0757FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGETtopfoto-20141023020354-0710topfoto-20141023083842-7733