Dag

09 december, 1917

00218650Jerusalem000763600021863800218639002186430021864400278161topfoto-2009010811010002186360021864100218647FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGETWWI-INNOVATIONS - WW1 centenary