Dag

22 november, 1917

FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGET