Dag

07 november, 1917

00084064FÖRSTA VÄRLDSKRIGET00076823M0098266300125377125771312100076816M009618941311900076824FÖRSTA VÄRLDSKRIGET00827464