Dag

06 november, 1917

FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGET