Dag

29 oktober, 1917

00096263FÖRSTA VÄRLDSKRIGETElsie Janis 1917