Dag

24 oktober, 1917

FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGETOKTOBERREVOLUTIONENFÖRSTA VÄRLDSKRIGET