Dag

17 september, 1917

M00topfoto-20121210185143-9847FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGETM00761760EU CN3355topfoto-20121210185204-2401EU CN3355 8EU CN3355 4EU CN3355 7FÖRSTA VÄRLDSKRIGETEU CN3355 31282081topfoto-20121210185224-7334topfoto-20121210185252-9375