Dag

17 september, 1917

topfoto-20121210185143-9847M00FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGETM00761760EU CN3355topfoto-20121210185204-2401EU CN3355 8EU CN3355 4EU CN3355 7FÖRSTA VÄRLDSKRIGETEU CN3355 3topfoto-20121210185224-7334topfoto-20121210185252-93751282081