Dag

04 september, 1917

topfoto-20090107155_4Air raid noticeAir raid destructiontopfoto-20090107155_2M00topfoto-2009010715504Sphinx bombedFÖRSTA VÄRLDSKRIGET