Dag

01 september, 1917

Perfect InnocenceM00010627670106296601062969FÖRSTA VÄRLDSKRIGETtopfoto-20160112134737-1995M0001798670img001FÖRSTA VÄRLDSKRIGET01062964015256030021166300133923425625