Dag

27 augusti, 1917

FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGET