Dag

20 juni, 1917

FÖRSTA VÄRLDSKRIGETtopfoto-20150512123410-1888FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGET