Dag

25 april, 1917

FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGET