Dag

10 april, 1917

FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGET