Dag

22 februari, 1917

FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGET