Dag

25 december, 1916

British troops Christmas dinnerFÖRSTA VÄRLDSKRIGET