Dag

24 december, 1916

00076221JULAFTON 191600236435FÖRSTA VÄRLDSKRIGET