Dag

21 juli, 1916

FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGET