Dag

17 juni, 1916

00616952KVINNLIGT RÖSTRÄTTSMÖTE 1916