Dag

15 juni, 1916

0026091200111303FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGET