Dag

15 juni, 1916

0011130300260912FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGET