Dag

27 maj, 1916

FÖRSTA VÄRLDSKRIGETM00972432A16300A16303A16299FÖRSTA VÄRLDSKRIGETM00849967