Dag

11 maj, 1916

01088389FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGET