Dag

01 maj, 1916

M00topfoto-201201231301300153668FÖRSTA VÄRLDSKRIGETM0094434000617060M00944339FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGETimg414FÖRSTA VÄRLDSKRIGET