Dag

01 maj, 1916

M00topfoto-2012012313013FÖRSTA VÄRLDSKRIGETM009443400015366800617060M00944339FÖRSTA VÄRLDSKRIGETimg414FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGET