Dag

13 april, 1916

FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGET