Dag

05 april, 1916

FÖRSTA VÄRLDSKRIGETOPERAKÄLLAREN