Dag

20 mars, 1916

FÖRSTA VÄRLDSKRIGETimg616img616FÖRSTA VÄRLDSKRIGET