Dag

11 januari, 1916

20745M00897583FÖRSTA VÄRLDSKRIGETM00945676M00979585