Dag

10 december, 1915

FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGET