Dag

29 november, 1915

FÖRSTA VÄRLDSKRIGETFÖRSTA VÄRLDSKRIGET