Dag

04 november, 1915

00114187FÖRSTA VÄRLDSKRIGET